Thành viên tích cực xây dựng Phố (64)
Nguyễn duy tân (99 )
Đam mê học hỏi thêm hiểu biết.
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 71876
Tham gia từ: 05/10/2011
Điện thoại: 01296966888
Địa chỉ: L1 cư xá Phú Lâm A ,P12, Q6
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (387)