Thành viên tài trợ Phố (13)
Nguyễn Thạch Vũ (21 )
Mua bán chuyên nghiệp uy tín
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 205416
Tham gia từ: 30/08/2015
Điện thoại: 0973142455
Địa chỉ: 60 cống lở, phường 15, tân bình
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (34)