Thành viên đã xác thực (53)
ThanKien2012 (80 )
Ham sưu tầm,học hỏi và chịu đóng học phí.
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 84325
Tham gia từ: 05/05/2012
Điện thoại: 01296968585
Địa chỉ: Bến Phú Định, f16, Q8, Tp.HCM
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (319)