Kính phố!

-Call: 0764710683-Tân-HCM.
(Xin phép ko trả lời SMS)
Thanks

Đồng hồ treo tường chạy 2 pin tiểu máy quaztr cao: 1 mét*đk: 37cm size khá lớn size lý tưởng. Mặt kính mo số học trò đẹp, size to size lý tưởng đh chạy pin kim trôi chạy chuẩn giờ giấc trang trí đẹp....

-Giá: 2 triệu đ.