Số 1: Em này của Nhật hiệu SEIKO, vỏ gỗ thịt, kích thước R24xC35cm. Máy đại to sử dụng 02 pin đại, kim trôi, máy chạy Transistor, chuông điểm giờ bằng 2 gông đồng, đánh theo số giờ. Mặt số đẹp không tỳ vết với số nổi to rõ ràng, với kinh mo, mặt số đường kính 20cm. Nút tắt chuông ngay mặt trước tiện lợi. Máy móc đã bảo dưỡng và Test cẩn thận về các bác chỉ việc treo dùng nhiều năm mà không phải làm gì. Hình thức rất đẹp;
Giá: 1,35tr (không bao gồm vận chuyển, giá chuẩn)
Số 2: Em này của Nhật hiệu CITIZEN, kích thước R30xC31,5cm. Máy đại to sử dụng 01 pin đại, kim trôi, máy to, chuông điểm giờ BÍNH BOONG bằng 2 gông đồng, nửa giờ đánh 01 lần, chính giờ đánh theo số giờ. Mặt số đẹp không tỳ vết với số nổi to rõ ràng. Nút tắt chuông ngay mặt trước tiện lợi. Máy móc đã bảo dưỡng và Test cẩn thận về các bác chỉ việc treo dùng nhiều năm mà không phải làm gì. Hình thức rất đẹp;
Giá: 1,1tr (không bao gồm vận chuyển, giá chuẩn)

Số 3: Em này của Nhật hiệu SEIKO, kích thước R38xC5,5cm. Máy đại to sử dụng 01 pin đại, máy trôi chạy Transistor, chuông điểm giờ bằng 2 gông đồng theo số giờ. Mặt số đẹp không tỳ vết với số nổi to rõ ràng. Nút tắt chuông phía sau. Máy móc đã bảo dưỡng và Test cẩn thận về các bác chỉ việc treo dùng nhiều năm mà không phải làm gì. Hình thức rất đẹp, kiểu giáng hiện đại và mềm mại
Giá: 1,25tr (không bao gồm vận chuyển)


Số 4: Em này của Nhật hiệu CITIZEN, vỏ gỗ thịt, kích thước R32xC32cm. Máy đại to sử dụng 02 pin đại, kim trôi, máy to, chuông điểm giờ BÍNH BOONG bằng 2 gông đồng, nửa giờ đánh 01 lần, chính giờ đánh theo số giờ. Mặt số đẹp không tỳ vết với số to rõ ràng. Nút tắt chuông ngay mặt trước tiện lợi. Máy móc đã bảo dưỡng và Test cẩn thận về các bác chỉ việc treo dùng nhiều năm mà không phải làm gì. Hình thức rất đẹp;
Giá: Đã bán (không bao gồm vận chuyển)
Số 5: Em này của Nhật hiệu SEIKO, vỏ gỗ thịt, kích thước R34xC31cm. Máy đại to sử dụng 02 pin đại, kim trôi, máy to, chuông điểm giờ BÍNH BOONG bằng 2 gông đồng, nửa giờ đánh 01 lần, chính giờ đánh theo số giờ. Mặt số đẹp không tỳ vết với số nổi to rõ ràng. Nút tắt chuông ngay mặt trước tiện lợi. Máy móc đã bảo dưỡng và Test cẩn thận về các bác chỉ việc treo dùng nhiều năm mà không phải làm gì. Hình thức rất đẹp;
Giá: 1,1tr (không bao gồm vận chuyển
Số 6: Em này của Nhật hiệu SEIKO, vỏ gỗ thịt, kích thước R39,5xC34cm. Máy đại to sử dụng 02 pin đại, kim trôi, máy to, chuông điểm giờ bằng 2 gông đồng, nửa giờ đánh 01 lần, chính giờ đánh theo số giờ. Mặt số đẹp không tỳ vết với số nổi to rõ ràng. Nút tắt chuông ngay mặt trước tiện lợi. Máy móc đã bảo dưỡng và Test cẩn thận về các bác chỉ việc treo dùng nhiều năm mà không phải làm gì. Hình thức rất đẹp;

Giá: Đã bán (không bao gồm vận chuyển