Thùng tây và lắc
Bác nào vào việc alo 0916074245. Tks
- Thùng tây gỗ thịt mặt 20, kính trên cong, dưới mài 
Kt 78x32x16,5
- Thùng tây gỗ thịt nặng, chắc chắn, mặt bát giác đứng 20
Kt 73x32x16,5
- Thùng tây gỗ thịt, kính rào
Kt 70x32x16,5


- Lắc tròn vàng đẹp không tỳ vết
Kt 11,5
- Lắc bát giác mạ crom không tỳ vết, siêu đẹp
Kt 11