Kính mo ráp thùng mặt 18 zin tây
Bác nào vào việc alo 0916074245. Tks