Odo thùng sơn mài xưa

Thông tin mô tả

gal_348474_646dbf2bc88f3.jpggal_348474_646dbf2cbe78a.jpggal_348474_646dbf2e9148b.jpggal_348474_646dbf300a3a8.jpggal_348474_646dbf310e299.jpggal_348474_646dbf326ba6e.jpggal_348474_646dbf3472676.jpggal_348474_646dbf35b7bb6.jpggal_348474_646dbf36a3f46.jpggal_348474_646dbf37c9e8d.jpggal_348474_646dbf38e2c6d.jpggal_348474_646dbf3a60173.jpggal_348474_646dbf3bc7f22.jpggal_348474_646dbf41249b3.jpggal_348474_646dbf42e53f4.jpggal_348474_646dbf4458e40.jpggal_348474_646dbf45ccab7.jpggal_348474_646dbf4756897.jpggal_348474_646dbf486a2d4.jpggal_348474_646dbf49b20cf.jpggal_348474_646dbf4b453d6.jpggal_348474_646dbf4c73068.jpggal_348474_646dbf4dd7b34.jpggal_348474_646dbf4f8f231.jpggal_348474_646dbf514ab98.jpggal_348474_646dbf52c6938.jpggal_348474_646dbf543a89e.jpggal_348474_646dbf55ac0e7.jpggal_348474_646dbf56ef5bf.jpggal_348474_646dbf583bb06.jpggal_348474_646dbf5a0fc62.jpggal_348474_646dbf5b5e678.jpgƯng là e xuống tiền ☺️
cứ phải hình ảnh rõ nét cho chắc ăn 
0939933931 bác nào ưng alo e

✔️ 𝐆𝐨̃ 𝐨̂ 𝐭𝐢̀𝐦 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦 𝐨̛̉ 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞 𝐯𝐚̀ 𝐋𝐚𝐳𝐚𝐝𝐚 ( 𝐃𝐨𝐧𝐠𝐡𝐨𝐜𝐨𝟖𝟗 )𝐋𝐚̀ 𝐫𝐚 𝐒𝐡𝐨𝐩 𝐞𝐦 𝐧𝐡𝐞.
𝐌𝐮𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧. 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢. 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐨𝐚́𝐧.
✔️𝐂𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 đ𝐚̃ 𝐮̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̣̂ 𝐞 🥰
✔️𝐙𝐚𝐥𝐨 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐛𝐚̣𝐧 𝐬𝐨̂́ 𝐧𝐚̀𝐲 𝟎𝟗𝟏𝟗.𝟗𝟗𝟗.𝟕𝟖𝟓
✔️𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐥 / 𝐌𝐞𝐬𝐬 : 𝟎𝟗𝟑𝟗.𝟗𝟑𝟑.𝟗𝟑𝟏
Góp ý
Đăng bởi: Thanh Hương
Địa chỉ: 74Võ trường toản - Ninh kiều, Cần Thơ
Ngày đăng tin: 14:40 24/05/2023
Ngày cập nhật: 18:42 03/06/2023
Báo cáo