ĐỒNG HỒ MOVADO SIÊU MỎNG
LẮC KÊ VÀNG 18K
Size 33 giá 6 triệu