GIAO LƯU PHỐ 3 ĐỒNG HỒ NHƯ HÌNH, KHÔNG CHẠY, GIÁ CHƯA TÍNH PHÍ VẬN CHUYỂN Ạ

ĐH 1/ ĐỒNG HỒ SWISS MADE MẠ VÀNG, KHÔNG CHẠY, GIÁ 1.350K
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ĐH 2/ ĐỒNG HỒ SEIKO KHÔNG CHẠY, GIÁ 400K

 

 
 

 

 

 

 

 

ĐH 3/ ĐỒNG HỒ RADO KHÔNG CHẠY, GIÁ 350K