HAMIL- TON - Thin O Matic 
Dòng khuy áo ĐỎ siêu hiếm - 1963 
ĐẸP - ĐỘC - CHUẨN 
Bọc vàng 10 KGF / Đáy SS đẹp 
Size : 33.8 Càng dài 
Sở hữu bộ máy Sw-iss , máy khuy áo Đỏ còn rất đẹp , hoạt động chuẩn , tốt 
Thy Oanh : 0826963838 ( sorry kg ship cod ) 
Zalo : 0826963838 
Càng ngắm càng mê - Lên tay siêu đẹp 
Zá tốt : 6xxx