Đồng Elgin kim  cọc vàng vỏ Ti tan chạy năng lượng không cần pin - mặt khảm xà cừ rất đẹp - giá 950 k ;
KÍnh phố