Đồng hồ Thụy sỹ hiệu Certina bọc vàng 20 mcr - size 33,5 - bán 2900 k :

Kính phố