(0)
Kinh phố . Máy và gông . Đồng hồ tủ !
Bùi Quang Chỉnh   (15 )
lúc 11:08 04/05/14

24 phản hồi, lần cuối bởi Duy Lê   (22 )
lúc 22:46 14/10/14

(0)
Hàng ... Hàng ...Hàng !
Bùi Quang Chỉnh   (15 )
lúc 19:59 28/03/14

18 phản hồi, lần cuối bởi Nguyen thanh cam   (29 )
lúc 14:15 09/09/14

(4)
4 người cảm ơn
Kính phố: Lô hàng mới về !
Bùi Quang Chỉnh   (15 )
lúc 19:16 03/06/14

35 phản hồi, lần cuối bởi HOÀNG VĂN ĐIỀN    (67 )
lúc 22:16 03/09/14

(0)
Kính phố . hàng mới cập bến
Bùi Quang Chỉnh   (15 )
lúc 15:14 09/07/14

23 phản hồi, lần cuối bởi nguyenvanbao   (18 )
lúc 18:41 28/08/14

(0)
Kính phố . J mặt men 18 , 20 , và 22 cm !
Bùi Quang Chỉnh   (15 )
lúc 12:06 12/04/14

28 phản hồi, lần cuối bởi nguyenvanbao   (18 )
lúc 16:18 28/08/14

(0)
kính phố : LFS , 30 - 10 , và Vedette !
Bùi Quang Chỉnh   (15 )
lúc 12:48 08/06/14

13 phản hồi, lần cuối bởi Bùi Quang Chỉnh   (15 )
lúc 20:45 23/06/14

(0)
Kính phố : Ba Bà Tây cho bác nào yêu !
Bùi Quang Chỉnh   (15 )
lúc 16:32 11/05/14

16 phản hồi, lần cuối bởi Bùi Quang Chỉnh   (15 )
lúc 07:08 11/06/14

(0)
Năm chiếc J mặt men lên phố !
Bùi Quang Chỉnh   (15 )
lúc 12:54 04/03/14

22 phản hồi, lần cuối bởi Nguyen Hung    (23 )
lúc 04:11 28/05/14

(0)
Gửi phố chiếc - 12 gông 12 búa !
Bùi Quang Chỉnh   (15 )
lúc 11:03 25/03/14

12 phản hồi, lần cuối bởi Nguyễn Văn Vinh   (11 )
lúc 19:12 15/05/14

(0)
Loa Loa Loa Kính phố ! Bùi Quang Chỉnh   (15 )
lúc 09:54 09/05/14

4 phản hồi, lần cuối bởi Bùi Quang Chỉnh   (15 )
lúc 16:46 11/05/14

(0)
Kính phố . 36 - 10 , 30 - 10 , 24 - 10 , và hai bà Tây lắm gông nhiều búa !
Bùi Quang Chỉnh   (15 )
lúc 15:14 03/04/14

16 phản hồi, lần cuối bởi Bùi Quang Chỉnh   (15 )
lúc 18:37 14/04/14

(0)
Kính phố - 36 - 10 ! Bùi Quang Chỉnh   (15 )
lúc 19:42 02/04/14

4 phản hồi, lần cuối bởi Bùi Quang Chỉnh   (15 )
lúc 07:25 06/04/14

(0)
Thân kính phố - 24 -10 . và nhiều chủng loại ĐH ! Bùi Quang Chỉnh   (15 )
lúc 12:04 31/03/14

6 phản hồi, lần cuối bởi Bùi Quang Chỉnh   (15 )
lúc 11:50 04/04/14

(0)
kính phố : 30 - 10 - 24 - 10 và 24 - 8 ! Bùi Quang Chỉnh   (15 )
lúc 08:59 23/03/14

8 phản hồi, lần cuối bởi Bibon    (27 )
lúc 10:38 26/03/14

(0)
Cặp 36 -10 hàng mới về . Đã giao lưu ! Bùi Quang Chỉnh   (15 )
lúc 13:28 22/03/14

2 phản hồi, lần cuối bởi Bùi Quang Chỉnh   (15 )
lúc 13:38 22/03/14
Trang:    Trước  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ... Sau   
Mã số thành viên: 114462
Tham gia từ: 23/04/2013
Điện thoại: 0917627113
Địa chỉ: Việt Trì -Phú Thọ
Tỉnh thành: Phú Thọ